Ideal construction creates a perfect life.
Service Hotline
010-87819862/63
Hevol Headquarters Contact:
Address: 5th Floor of Zhongkun Building, No. 59 Xiejie Street, Gaoliangqiao, Haidian District, Beijing 100044,P.R.China.
010-68867770
Hevol Property Headquarters Contact:
Address: Building No.8, Yard No. 26, Ba Dachu Road, Shi Jingshan District, Beijing, China
Email Address: hehongwuye@hevol.com.cn